Leveringsdatum

De transporteur neemt enkele dagen voor levering contact op met de eindconsument om een leveringsdatum te bepalen.
Bij uitstel van levering, na gemaakte bestelling, zal een extra kost van 60 euro aangerekend worden.
Vanaf de 5e week van dit uitstel, wordt dit bedrag verhoogd met 2 euro per dag.

 • Bij weigering van de levering zal een kost worden aangerekend van €250.
 • Zorg er steeds voor dat iemand aanwezig is op het moment van de levering. Indien niemand aanwezig is op het moment van de levering (ondanks de gemaakte afspraak), zal een kost worden aangerekend van €250.
 • Wij vragen om binnen de 2 maanden na levering jouw goederen uit te pakken en grondig te controleren.

Maak hiervoor gebruik van jouw handleiding.
Elke aanvraag, opmerking of klacht, is maximaal 2 maand na effectieve levering ontvankelijk.

Leveringsadres

 • Het leveringsadres moet toegankelijk zijn voor zwaar verkeer.
 • (vrachtwagen met max afmetingen: B 2,50 m x H 4,10 m x L 18,70m, met laad/losklep).
 • Is het leveringsadres niet toegankelijk voor zwaar verkeer, gelieve dit vooraf te melden op de bestelbon. Indien dit niet vooraf werd gemeld, dan zal er een forfaitair bedrag van €250 aangerekend worden.
 • Moeilijke bereikbaarheid? ACD® heeft hiervoor een oplossing uitgewerkt.
 • Een kleine vrachtwagen (kleiner dan boven vermelde afmetingen) > €150

Praktische informatie bij de levering

 • De dozen met het frame van de serre worden manueel gelost. De glaskist wordt gelost met een transpallet.
 • De goederen worden standaard geleverd op de stoep.

Opslag van de serre

Bewaar de levering droog en beschut. Als de verpakking blootgesteld wordt aan regen en veel zon kan dit onherstelbare schade
berokkenen aan de serre (ruiten kleven aan elkaar, vlekken op het glas, lijmresten…)

Afmetingen en gewicht van de actiemodellen

Voor meer informatie over de afmetingen & het gewicht van dozen en glaskist: bekijk de website www.acd.eu

Schade of foutieve onderdelen bij levering

Neem de goederen altijd in ontvangst (ook al zijn ze beschadigd).
Zichtbare schade aan de verpakking en/of de goederen moet onmiddellijk en gedetailleerd op de afzendnota van de transporteur genoteerd worden. Noteer dus niet enkel “Onder voorbehoud van telling en staat”, maar specifieker, voorbeeld: “we zien gebroken ramen in de glaskist”. Onzichtbare schade of een niet-conforme levering meld je zo snel mogelijk (maximaal twee maanden na levering). Contacteer onze dienst na verkoop via schriftelijke melding (aftersales@ACD®.eu) en stuur volgende zaken door voor een vlotte afhandeling:

 • Duidelijke omschrijving van de fout (gebruik jouw handleiding of glasplan en duid aan)
 • Aankoopbewijs
 • Foto’s in geval van schade of afwijkend product
 • Referentienummer van jouw zending (VP19_xxxx)

Het pakket wordt standaard aan huis geleverd.

Levering van een ACD prestige serre Tuinserres.com

Pakket bestaat uit:

 • Een drie- tot zevental dozen (afhankelijk van de grootte van de serre). De dozen hebben dezelfde lengte als de lengte van de gekozen serre.
 • Een houten glaskist met een gemiddeld gewicht van 500 kg op een pallet

Het adres dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen: lengte 14,5 m, breedte 2,55 m, hoogte 4,10 m. Voorzie je de nodige parkeerplaats? Indien je adres / straat niet bereikbaar is met deze vrachtwagen, of indien er een beperkte doorgang is, dan zeker vooraf melden. Dan kijken we voor een praktische oplossing. Indien niet vooraf gemeld, kan er een extra kost aangerekend worden.

 • De dozen met het frame worden manueel gelost. De glaskist wordt gelost met een manuele transpallet.
 • De goederen worden standaard geleverd op de stoep. Indien verhard, kan men ook de glaskist verder weg zetten. Indien niet verhard, kunnen we met de transpallet niet verder rijden.

Het is belangrijk dat iemand aanwezig is bij de levering.

De serre wordt geleverd op de stoep (niet in de tuin).

Controle

 • Neem de goederen altijd in ontvangst.
 • Controleer de ontvangen producten.
 • Indien geen schade zichtbaar: veel plezier met de montage van je serre!
 • Mocht er toch schade zichtbaar zijn, contacteer ons dan.

Opslag

Bewaar de serre droog en beschut tot op het moment dat je begint te monteren. Indien niet mogelijk, leg een stuk plastiek over de glaskist. Dit voorkomt dat de ruiten aan elkaar kleven bij bv. vorst.

Zelf afhalen?

Beschik je over de nodige transportmiddelen om je serre zelf op te halen, dan kan je in overleg met ons, de serre zelf komen ophalen. Geef dit zeker door bij bestelling.

Afhalen gebeurt steeds op afspraak, in ons depot te 8800 Roeselare (België).

Bij zelf afhalen wordt een korting voorzien. Het bedrag wordt in mindering gebracht van de serre of teruggestort naar uw rekening.

Algemene tips voor de opbouw van de serre:

 • Volg alle instructies van de handleiding. Een duidelijke montagehandleiding zit bij je pakket.
 • Zorg ervoor dat het terrein vlak en vrij van obstakels is.
 • Handige benodigdheden: zuignap voor glas, handschoenen, … Maak eventueel gebruik van onze handige Montageset (vindt je terug onder onze rubriek 'Accessoires').
 • Monteer de serre volgens de chronologie van de handleiding. Sla geen stappen over.
 • Onder de gevels van de serre moet het terrein volledig waterpas zijn.
 • Gebruik snelbeton om de putjes rond de grondankers op te vullen (indien montage op aarde). Je voorziet best ongeveer 12 kg snelbeton per grondanker.
 • Wordt de serre op beton of op een vloer geplaatst? Vraag dan zeker bij je bestelling betonankers in plaats van grondankers.

Bekijk de handige YouTube video's hier:

Montage van een ACD prestige tuinserre

Doorloop deze 10 stappen:

10 quick steps voor de montage van je ACD prestige serre Tuinserres.com

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Veel succes en plezier met de opbouw van je serre!

Praktische informatie

 • Je wordt vooraf nog gecontacteerd om een concrete montagedatum af te spreken en voor de praktische afspraken.
 • De montage wordt in principe in 1 dag uitgevoerd. Indien meer dan 1 dag nodig blijkt te zijn, dan zal dit op voorhand gemeld worden.

Bereikbaarheid van het leveringsadres

 • Het adres dient bereikbaar te zijn voor zwaar verkeer (vrachtwagen met max afmetingen lengte 14,5 m, breedte 2,55 m, hoogte 4,10 m en >39 ton).
 • Indien het leveringsadres niet bereikbaar is voor zwaar verkeer, gelieve ons vooraf te contacteren. Dan kijken we voor aangepast transport en kostprijs. Indien niet vooraf gemeld, wordt een forfait aangerekend.
 • Voorzie voldoende parkeermogelijkheid bij je woning of bij de plaats van montage. Indien nodig, voorzie je ook best verkeersborden.
 • We staan niet in voor parkeerboetes. Deze worden doorgerekend.

Toegankelijkheid van de montageplaats

 • De serre wordt geleverd in voorgemonteerde panelen. We hebben een doorgang nodig van minimum 1 m breedte en 3 m hoogte. 
 • De panelen hebben een maximum lengte die gelijk is aan de lengte van de serre. Vb. indien je serre 5,19 m lengte heeft, dan zijn de voorgemonteerde panelen 5,19 m lang (in één stuk). We moeten met deze panelen kunnen passeren langs het huis naar de montageplaats. Er mogen dus geen scherpe bochten zijn zodat we met deze lange voorgemonteerde panelen kunnen passeren.
 • Als de montageplaats verder dan 50 m van de stoep ligt, dan moet dit vermeldt worden bij bestelling en is er een extra kost. 

Voorbereiding van de grond

Montage op aarde

 • Het bouwterrein voor de serre moet mooi waterpas zijn.
 • Het moet vrij zijn van stenen en onkruid.
 • De grond mag niet omgespit zijn. We hebben vaste grond nodig om de serre te kunnen monteren.
 • De grond mag niet doorweekt zijn of onder water staan om montage te kunnen uitvoeren. Indien dit toch het geval is, gelieve ons te verwittigen. Dan passen we onze planning aan.
 • Er kan geen montage uitgevoerd worden bij zware vorst. Tip: Indien men vorst aankondigt, dek dan de montageplaats af met een doek. Zo kan een mogelijk uitstel van montage eventueel vermeden worden.
 • De putjes waar de grondankers in zitten, dien je nadien nog zelf op te vullen met snelbeton (mits meerprijs kunnen wij ook instaan voor dit betonneren).

Montage op beton(fundering) of muur

 • Vermeld dit zeker bij bestelling zodat muur- of betonankers kunnen meegeleverd worden (dit is er immers niet standaard bij).
 • De breedte van de betonfundering of muur dient minimum 10 cm te zijn (naar de binnenkant van de serre toe). Op die manier kan de muurbevestiging technisch perfect en mooi afgewerkt worden.
 • Gebruik voor de afwerking van de muur geen blauwsteen of andere natuursteen. Boren en verankeren is dan immers absoluut onmogelijk.
 • De afmetingen van de ACD Prestige serres op de website, zijn de exacte buitenafmetingen.
 • In geval van montage op een muur, kan eventueel (mits meerprijs) ook de deur uitgelengd worden volgens de  hoogte van de muur. Dit moet meegegeven worden bij de bestelling. Je ontvangt in dat geval ook een plan ter voorbereiding van de muur (correcte maten voor opening deur, binnenmaten van de muur, ...). Dit plan dien je ondertekend terug te sturen zodat er geen misverstanden zijn rond de hoogte van de muur.

Montage van een muurserre

 • Bij montage van een muurserre dient de aanbouwmuur mooi vlak en verticaal te zijn. Enkel zo kan de muurserre mooi bevestigd worden.
 • De grond moet vlak zijn en haaks (90°) met de aanbouwmuur.
 • Bij bestelling van een muurserre, dient steeds een foto van de montageplaats te worden bezorgd.

Indien vragen of onduidelijkheden omtrent één van bovenstaande punten, aarzel niet om ons te contacteren! Onze klantendient is er om je te helpen bij al je vragen!

Verzekering:

Tip: Vergeet niet uw brandverzekering in te lichten van de aankoop van je serre!
De serre wordt dan meeverzekerd in je bestaande brandpolis.

Garantie ACD:

Voor een ACD Prestige serre geldt volgende:

 • 12 jaar aflopende fabrieksgarantie
 • 2 jaar garantie op kleurcoating
 • 1 jaar garantie op bewegende en rollende onderdelen

Voor andere ACD serres (niet Prestige gamma) geldt volgende:

 • 10 jaar fabrieksgarantie
 • 2 jaar garantie op kleurcoating

Tip: Check jaarlijks de bouten en moeren van je ACD serre. Controleer alle bewegende onderdelen van je ACD serre.

ACD vervangt gratis elk onderdeel dat niet zou voldoen aan hun hoge standaardeisen. De garantie omvat alle mogelijke schade te wijten aan defecten in het materiaal. De garantie omvat enkel de materiaalkosten en sluit de kosten van arbeid uit.

Deze garantie wordt gegeven aan de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie sluit alle schade uit te wijten aan foutief of onverantwoord gebruik of schade door uitzonderlijke natuurgebonden situaties. 
Op de beglazing (glas en / of polycarbonaat) wordt er geen garantie toegekend.

Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de klant te worden voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de klant. De door ACD geleverde en / of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals meegedeeld door ACD aan de klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD en de klant. Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie.

De garantie van ACD is niet van toepassing bij volgende punten:

 • Indien bij de herstelling door ACD zou worden vastgesteld dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd.
 • Er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant).
 • Herstellingen en / of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden.
 • Er sprake is van schade door derden / vandalisme.
 • Er schade is door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring, ...).
 • Het product niet gemonteerd is volgens de regels der kunst of afwijkt van de handleiding.
 • Op glas en alle accessoires.
 • Bij schade door storm, windhozen of hagelbuien. Graag in dit geval uw brandverzekering aanspreken.

De ACD serres en constructies zijn niet wind-, tocht-, noch condensvrij.

Bij montage van grotere serres en tuinkamers (S3, R4, tuinkamers in T-vorm en Bora Bora) dient de montage altijd te gebeuren door ACD of certified monteur om te kunnen genieten van fabrieksgarantie. Indien niet, zal er geen garantie vanuit ACD worden gegeven.

Voor meer informatie, contacteer ACD:

ACD NV
Zwaaikomstraat 22
8800 Roeselare
0032 51 24 25 26
www.acd.eu

Serres met schuine wanden bieden belangrijke voordelen:

 • Verminderde winddruk: de wind wordt makkelijker over de serre heen geleid.
 • Een stabielere constructie: het gewicht van het dak wordt beter verdeeld.
 • Meer en betere licht- en warmteopvang: heel nuttig in de vroege lente en het najaar.

De factor licht is naast warmte, vochtigheid en beluchting één van de belangrijkste factoren om het klimaat te beheersen in de serre. Zo verkrijg je een optimale plantengroei.

Hoe meer licht, hoe beter het resultaat.

ACD prestige voordelen schuine wanden

ACD prestige serre met schuine wanden Tuinserres.com

Het soort hout dat in onze serres wordt gebruikt is ‘Western Red Cedar’ van de kwaliteit ‘n°2 clear and better’, PEFC gecertificeerd. Dit is de beste kwaliteit op de markt! Dit hout bevat van nature insectenwerende stoffen waardoor het resistent is tegen insectenvraat. Het bevat ook natuurlijke oliën die het hout tegen rot beschermen.

Dit laat ons toe een structurele garantie van 10 jaar op de serres te geven. Op de bewegende onderdelen geldt een wettelijke garantie van 2 jaar. 

PEFC gecertificeerd cederhout

Net als alle hout is ceder een natuurlijke en levend materiaal. Hoewel het hout van nature al erg resistent is tegen rot kan je de levensduur van je serre aanzienlijk verlengen als je ze om de 2 à 3 jaar een laagje houtvoedende olie (op basis van lijnzaadolie) geeft. Vooral aan de buitenkant is dit nuttig, daar komt de serre het meest met de weerelementen in contact. 

Gebruik een houtvoedende olie die het hout verzadigt. Je hoeft hiervoor je serre niet vooraf te schuren. Het is wel nuttig om het hout eerst schoon te maken en stof en mos te verwijderen. 

Het dak van de serre kan moeilijk bereikbaar zijn voor onderhoud. Dat is zeker bij grotere serres het geval. Indien je kiest voor de optionele aluminium dakafwerking, is er op het dak geen hout meer blootgesteld aan de weerelementen en hoef je het dak dan bijgevolg niet in te oliën. Het dak is dan met andere woorden volledig onderhoudsvrij! 

Ceder verdraagt geen behandeling met een dekkende laag (vernis of verf). Let dus op om een olie te gebruiken die in het hout dringt, geen product dat op het hout een laagje vormt. 

De serre heeft aanvankelijk een roodbruine tot zelfs rozige kleur. Na verloop van tijd verkleurt het ceder tot zilvergrijs, zelfs als het wordt geolied. 

Filclair is terecht trots op hun PE-folie (polyethyleen folie) die ze zelf produceren. De folie heeft een dikte van 200 micron. Levensduur is gemiddeld 10 jaar. 
De folie is ook steeds apart verkrijgbaar!

Gewapende PE folie 200 micron

Op deze folie van beroepskwaliteit is er 4 jaar degressieve waarborg. Dit betekent dat als er productiefouten voorkomen binnen de 4 jaar, dan wordt de folie deels terug betaald. 

Indien productiefouten binnen het jaar, dan krijg je een nieuwe folie 100% gratis.
Na 1 jaar krijg je een nieuwe folie aan 25% van de aankoopprijs.
Na 2 jaar krijg je een nieuwe folie aan 50% van de aankoopprijs.
Na 3 jaar krijg je een nieuwe folie aan 75% van de aankoopprijs.

Het spreekt voor zich dat als er stukken niet correct zijn of stuk zijn door fabricage fouten wanneer de serre wordt geplaatst, deze ook onder garantie vallen.

Als fundering voor onze houten serres in ceder Kokon, zijn er 2 mogelijkheden:

 • Ofwel voorzie je zelf een fundering waar de serre op wordt geplaatst.
 • Ofwel maak je gebruik van het optioneel funderingsprofiel in duurzaam hout met grondpinnen.

Zelf een fundering voorzien

Indien je kiest voor een fundering in beton, dan is dit ofwel een volledige verharding (een betonplaat over de volledige oppervlakte van de serre), ofwel enkel de contouren van de serre (waardoor je binnen in de serre aarde behoudt). 

Borduren in massief beton (geen holle) die in stabilisé worden vastgezet, zijn hiervoor bijvoorbeeld geschikt. We raden boordstenen van 10 cm dik en minstens 20 cm hoog (die minstens 5 cm boven het niveau van het terrein uitsteken).  

Zowel voor de betonplaat als voor een fundering met boordstenen, geldt dat je best voorziet om rondom 3 cm extra te voorzien rond de buitenafmetingen van de serre. 

De serre wordt, éénmaal ze is gemonteerd, met schroeven verankerd die door het onderprofiel van de serre gaan en in het beton van de fundering worden vastgezet. 

Gebruik maken van het funderingsprofiel in duurzaam hout met grondpinnen

Ideaal is om gebruik te maken van dit optioneel funderingsprofiel in duurzaam hout met grondpinnen. Het zorgt ervoor dat je op een zéér eenvoudige manier een sterke fundering voorziet om je serre op te plaatsen. Je hoeft dus geen andere fundering meer te voorzien. Het kader van dit funderingsprofiel komt gewoon op de aarde en wordt vastgezet met grondpinnen.

Je kan er bovendien een niveauverschil tot 15 cm mee opvangen!

Dit pakket bestaat uit:

 • een houten kader in het zéér duurzame hout Accoya
 • een systeem met bevestigingsbeugels, verstelbare draagplaten en grondpinnen

Wat is Accoya?

Accoya is geen klassieke houtsoort, het is een merknaam.
Accoya begint als een snelgroeiende naaldboom (pinus radiata) die in productiebossen groeit. Na het oogsten doorlopen de planken en balken een modificatie: door middel van een acetylatieproces (tot in de kerne van het hout) wordt het hout buitengewoon rotbestendig en uiterst vormstabiel. Dit proces is een milieuvriendelijke houtmodificatie technologie die ervoor zorgt dat snelgroeiend naaldhout de eigenschappen krijgt van het allerbeste tropische hardhout.

Accoya krijgt hierdoor een klasse 1 duurzaamheid en overtreft daarmee zelfs de meest duurzame hardhoutsoorten zoals bvb. teak.

Door de behandeling krijgt Accoya een levensduur mee van gegarandeerd 50 jaar boven de grond en 25 jaar in de grond of in zoetwater.
Op Accoya is er 25 jaar garantie.

Deze houtsoort is dan ook de logische keuze om te gebruiken als stevige fundering voor onze houten serres in ceder.

Hoe monteren?

We hebben 1 set funderingsprofiel voor de 3 serres. De balken op de lengte zullen dus moeten afgekort worden volgens de lengte van uw serre. Op de lengtebalken zullen markeringen staan om aan te duiden waar de balken eventueel moeten ingekort worden (afhankelijk van de lengte van uw serre).

Met de balken maak je zo een rechthoekig kader waar dan de serre op wordt geplaatst. De gaten in de balken zijn voorgeboord.

In het pakket zitten verstelbare bevestigingsplaten en grondpinnen. Deze materialen zijn behandeld zodat ze anti-corrosief zijn.
De bevestigingsplaten en de grondpinnen worden vastgemaakt aan het houten kader.

Het kader met de grondpinnen worden in de grond gebracht. Aan de hand van de moeren en de verstelbare bevestigingsplaten kan het niveau van het funderingsprofiel aangepast worden om zo een perfect vlakke ondergrond te creëren. 

Volgend filmpje geeft een duidelijk beeld van hoe dit funderingsprofiel werkt in de praktijk. Let wel: het hout dat gebruikt wordt in dit filmpje is niet het Accoya hout. Het filmpje is gewoon ter illustratie van de werking van dit op funderingsprofiel.

Bekijk hier dit filmje.

Indien gewenst, kan je ook werken zonder de ronde platen als je geen opening wenst tussen het basisprofiel en de grond. In dat geval moeten natuurlijk alle punten rond de grondpinnen opgevuld worden met snelbeton. Of je zou ook de ronde platen wat in de grond kunnen ingraven zodat het basiskader mooi op de grond rust.

Na montage van dit funderingskader, heb je de perfecte ondergrond om jouw cederhouten serre op te monteren!

Levering

Deze cederhouten serre Kokon wordt steeds gratis thuisgeleverd.

De serre wordt geleverd op een houten paletten (verloren verpakking) met daarrond bindband en wikkelfolie. Alles is op een professionele manier verpakt.

Eén serre weegt gemiddeld een 700 kg. De pallet heeft een lengte van 2,44 m (of 3,05 m voor het grootste model) en een breedte van 1,97 m.

Verpakking houten serre Kokon 2Verpakking Houten serre Kokon 2 ceder

Eenvoudige montage

De serre wordt geleverd in voorgemonteerde componenten.

De vooraf gemonteerde dakdelen maken een eenvoudige montage mogelijk en zorgen voor een grotere sterkte en snellere installatietijd.

Grote glaspanelen verkleinen het risico op glasbreuk.

De serre wordt geleverd inclusief een duidelijke montaghandleiding met afbeeldingen.

Cederhouten serre Kokon in voorgemonteerde panelen

Montageservice

In optie bieden we ook onze montageservice aan.