Belangrijke opmerkingen bij montage:

 • Je wordt vooraf nog gecontacteerd om een concrete montagedatum af te spreken en voor de praktische afspraken.
 • Het adres dient bereikbaar te zijn met een vrachtwagen (lengte 11 m, breedte 2,50 m, hoogte 4,10 m). Voorzie je de nodige parkeerplaats?
 • Indien het toch een beperkte doorgang is, dan zeker vooraf melden. Dan kijken we voor een praktische oplossing.
 • Soms monteren wij serre al voor in voorgemonteerde panelen. Belangrijk is dan ook dat we de ruimte hebben om te passeren met de voorgemonteerde panelen. Een minimale doorgang van 1 m breedte en 3 m hoogte is noodzakelijk.
 • Het bouwterrein voor de serre moet mooi waterpas zijn (geen helling).
 • Het moet vrij zijn van stenen en onkruid.
 • De grond mag niet omgespit zijn. We hebben vaste grond nodig om de serre te kunnen monteren.
 • De grond mag niet doorweekt zijn of onder water staan om montage te kunnen uitvoeren. Indien dit toch het geval is, gelieve ons te verwittigen. Dan passen we onze planning aan.
 • Er kan geen montage uitgevoerd worden bij zware vorst. Tip: Indien men vorst aankondigt, dek dan de montageplaats af met een doek. Zo kan een mogelijk uitstel van montage vermeden worden.
 • Indien de serre vooraf wordt geleverd (voor de montage), dan graag de glaskist afdekken met een zeil.
 • Bij montage van een muurserre dient de aanbouwmuur mooi vlak en verticaal te zijn. Enkel zo kan de muurserre mooi bevestigd worden. De grond moet vlak zijn en haaks (90°) met de aanbouwmuur. Stuur steeds een foto door van de aanbouwmuur.
 • De putjes waar de grondankers in zitten, dient u nadien nog zelf op te vullen met wat snelbeton.