Hou rekening met de komende verlofperiode bij aankoop van een serre

Verzekering:

Tip: Vergeet niet uw brandverzekering in te lichten van de aankoop van je serre!
De serre wordt dan meeverzekerd in je bestaande brandpolis.

Garantie ACD:

Voor een ACD Prestige serre geldt volgende:

 • 12 jaar aflopende fabrieksgarantie
 • 2 jaar garantie op kleurcoating
 • 1 jaar garantie op bewegende en rollende onderdelen

Voor andere ACD serres (niet Prestige gamma) geldt volgende:

 • 10 jaar fabrieksgarantie
 • 2 jaar garantie op kleurcoating

Tip: Check jaarlijks de bouten en moeren van je ACD serre. Controleer alle bewegende onderdelen van je ACD serre.

ACD vervangt gratis elk onderdeel dat niet zou voldoen aan hun hoge standaardeisen. De garantie omvat alle mogelijke schade te wijten aan defecten in het materiaal. De garantie omvat enkel de materiaalkosten en sluit de kosten van arbeid uit.

Deze garantie wordt gegeven aan de originele eigenaar en is niet overdraagbaar. De garantie sluit alle schade uit te wijten aan foutief of onverantwoord gebruik of schade door uitzonderlijke natuurgebonden situaties. 
Op de beglazing (glas en / of polycarbonaat) wordt er geen garantie toegekend.

Bij herstellingen na deze periode dienen de kosten voor werkuren en verplaatsing door de klant te worden voldaan. De aanspraak op deze garantie geldt pas na volledige betaling van de factuur door de klant. De door ACD geleverde en / of geplaatste goederen krijgen van de producent van de goederen de fabrieksgarantie mee zoals meegedeeld door ACD aan de klant uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen ACD en de klant. Schade die hieruit voortvloeit (schade aan andere materialen of aan derden) valt niet onder deze garantie.

De garantie van ACD is niet van toepassing bij volgende punten:

 • Indien bij de herstelling door ACD zou worden vastgesteld dat de gebruiks- en onderhoudsvoorschriften niet werden nageleefd.
 • Er sprake is van verkeerd of onverantwoord gebruik, een verkeerde aansluiting door derden of verkeerd onderhoud (niet volgens voorschriften van fabrikant).
 • Herstellingen en / of wijzigingen aan het goed werden uitgevoerd door derden.
 • Er sprake is van schade door derden / vandalisme.
 • Er schade is door blootstelling aan een agressieve omgeving (corrosie, verkleuring, ...).
 • Het product niet gemonteerd is volgens de regels der kunst of afwijkt van de handleiding.
 • Op glas en alle accessoires.
 • Bij schade door storm, windhozen of hagelbuien. Graag in dit geval uw brandverzekering aanspreken.

De ACD serres en constructies zijn niet wind-, tocht-, noch condensvrij.

Bij montage van grotere serres en tuinkamers (S3, R4, tuinkamers in T-vorm en Bora Bora) dient de montage altijd te gebeuren door ACD of certified monteur om te kunnen genieten van fabrieksgarantie. Indien niet, zal er geen garantie vanuit ACD worden gegeven.

Voor meer informatie, contacteer ACD:

ACD NV
Zwaaikomstraat 22
8800 Roeselare
0032 51 24 25 26
www.acd.eu