Dé specialist in hobbyserres, tunnelserres en tuinbenodigdheden

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.Tuinserres.com - Tuincentrum DEPREITERE BVBA

Tevreden Klanten zijn onze Passie !

Wij houden van Klare Taal, geen verrassingen voor de klant !
Deze Algemene voorwaarden zijn dan ook nagezien door het
advocatenkantoor Sirius Legal (www.SiriusLegal.be),
in opdracht van SafeShops.be (www.SafeShops.be).

 

Inhoudsopgave

Artikel   1   Identiteit van de verkoper
Artikel   2   Toepasselijkheid
Artikel   3   Ons aanbod en jouw bestelling
Artikel   4   Herroepingsrecht
Artikel   5   De prijs
Artikel   6   Betaling
Artikel   7   Conformiteit en garantie
Artikel   8   Levering en uitvoering
Artikel   9   Duur
Artikel 10   Overmacht
Artikel 11   Intellectuele eigendom
Artikel 12   Klachtenregeling en geschillen

 

Artikel 1       Identiteit van de verkoper

Wij zijn:                  Tuincentrum DEPREITERE BVBA
 
Ons Ondernemingsnummer: BE 0870 787 311
 
Je kunt ons zo bereiken:
Bellen:                    051/58.92.23
Mailen:                   info@depreitere.eu
Langskomen:         Stalpaerstraat 2 - 8680 KOEKELARE (België)
Vriend worden:     www.Facebook.com/TuincentrumDepreitere
Tweeten:                www.Twitter.com/Depreitere
Bekijken:                www.YouTube.com/DepreitereKoekelare
 
We zijn 6 dagen per week telefonisch bereikbaar:
Maandag tem vrijdag van 8u45 tot 18u30
Zaterdag van 8u45 tot 17u30
 
Onze openingsuren van de winkel te Koekelare:
Maandag                                                         13u00 tot 18u30
Dinsdag tem Vrijdag                                        08u45 tot 18u30
Zaterdag                                                          08u45 tot 17u30
 

Artikel 2       Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als webwinkelier aan jou als consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
   
 2. Wij leveren enkel in België.  Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, kunnen we je bestelling weigeren.
   
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn.  Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen.  Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
   
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
   
 5. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken.  We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
   
 6. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.  Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen !

Artikel 3       Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
   
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen.  De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
   
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
   
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: Opsturen naar een bepaald adres dat je opgeeft of Afhaling bij ons in de winkel. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop ‘Definitief bestellen’ met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

 Artikel 4       Herroepingsrecht / Bedenktermijn

 1. Als je goederen of diensten bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering of [1] het sluiten van de overeenkomst het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden.  Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).  Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald of door middel van overschrijving op je bankrekening.
   
 2. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor jouw rekening. Wij zullen aangeven wat hiervan de kostprijs is of een raming maken, indien dit niet redelijkerwijze op voorhand kan worden berekend.
   
 3. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
   
 4. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als je de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen niet gebruikt zijn.  Als je de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
   
 5. Je kan je retourpakket retourneren via de post of een koerier. In het geval van grote goederen, kunnen wij ook eventueel instaan voor de ophaling ervan. De kostprijs hiervan zal voor afhaling afgesproken worden.
   
 6. Om je herroepingsrecht, zowel in het geval van levering van diensten als levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het hieronder vermelde formulier invullen en dit opsturen naar Tuincentrum DEPREITERE BVBA, Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare, of via e-mail naar: info@depreitere.eu. Wij zullen je per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping sturen.  
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
 
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als je de overeenkomst wilt herroepen)
Aan Tuincentrum DEPREITERE BVBA
Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare
info@depreitere.eu
 
  - Ik/Wij (*) deel/delen (*) je hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):   

  - Ordernummer:
  
  - Besteld op (*)/Ontvangen op (*): 

  - Naam/Namen consument(en):  

  - Adres consument(en):  

  - Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):  

  - Datum:  

  (*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
 1. Er zijn echter uitzonderingen. In dat geval is de herroeping niet van toepassing. Deze uitzonderingsclausule geldt voor volgende:
 • Producten die volgens de specificaties van een klant zijn gemaakt, of die duidelijk een persoonlijk karakter hebben. De meeste van onze serres zijn standaard serres. Je kan er echter voor kiezen om deze serres aan te passen naar jouw persoonlijke wensen (vb. extra deur, Ral-kleur, ...). Door dergelijke aanpassingen beschikt de klant niet meer over het recht om van de aankoop af te zien.
 • Indien we dus een serre samenstellen volgens jouw concrete specifieke wensen, dan beschikt de klant niet meer over het recht om van de aankoop af te zien.
 • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen
 • Artikelen die beschadigd zijn door de consument of die incompleet zijn

  Voor vragen hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren !

Artikel 5       De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
   
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten.  Je komt dus nooit voor verrassingen te staan.  We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

 Artikel 6       Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
   
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser. 

Artikel 7       Conformiteit en Garantie

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben, rekening houdende met de specificaties van het product.  Wij garanderen je natuurlijk ook dat onze goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.
   
 2. Bovendien hanteren wij wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heb je de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heb je het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden zal je zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.
   
 3. Bij sommige producten is er een langere garantie. Indien dit van toepassing, is, dan is dit duidelijk vermeldt bij de productspecificaties.

Artikel 8       Levering en uitvoering

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
   
 2. De levertermijn staat telkens aangegeven bij de productspecificaties. Dit varieert immers van product tot product.
   
 3. Leveringen gebeuren steeds naar het adres dat je opgaf tijdens het bestelproces. Bestellingen vanaf 35 € zijn gratis. Beneden de 35 € zijn er 3,95 € verzendkosten.
   
 4. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terugbetalen.
   
 5. Onze verzendingen gebeuren steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post.  Als je ons echter goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij verantwoordelijk voor het transport.
   
 6. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, of niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 2 dagen melden na ontvangst. Gelieve ons in dat geval zo snel mogelijk te contacteren (info@depreitere.eu of 051/58.92.23). We nemen dan de nodige maatregelen en zorgen ervoor dat dit in orde komt !
   
 7. Indien de transporteur te laat levert of niet-levert en dit heeft gevolgen voor jou (vb. een activiteit niet kunnen uitoefenen doordat je de artikelen niet op tijd hebt ontvangen), dan kunnen we hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Dit is de aansprakelijkheid van de transporteur. Vanzelfsprekend doen we het nodige zodat de transporteur hier zijn verantwoordelijkheid in neemt.
  Wij zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor de waarde van de artikelen die je niet eventueel niet zou ontvangen hebben.
  Indien vragen hieromtrent, aarzel niet om ons te contacteren !

Artikel 9       Duur

 1. De Consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde duur is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
   
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde duur is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.
   
 3. Indien in een goederenovereenkomst van bepaalde duur is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde duur en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.
   
 4. Wanneer een dienstenovereenkomst van bepaalde duur afgesloten tussen de onderneming en de consument een beding tot stilzwijgende verlenging bevat, wordt dit beding geplaatst in vetgedrukte letters en in een kader los van de tekst, op de voorzijde van de eerste bladzijde.
   
 5. Dit beding vermeldt de gevolgen van de stilzwijgende verlenging waaronder de bepaling van de hiernavolgende paragraaf m.b.t. de opzegging, evenals de uiterste datum waarop de consument zich kan verzetten tegen de stilzwijgende verlenging van de overeenkomst en de wijze waarop hij kennis geeft van dit verzet. De consument kan, na de stilzwijgende verlenging van een dienstenovereenkomst van bepaalde duur, op elk ogenblik zonder vergoeding de overeenkomst opzeggen met inachtneming van de opzeggingstermijn van maximaal twee maanden.

Artikel 10     Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
   
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 11     Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
   
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.  Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 12     Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn.  Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons ten allen tijde contacteren: Tuincentrum DEPREITERE BVBA, Stalpaertstraat 2, 8680 Koekelare, info@depreitere.eu. Gelieve steeds het ordernummer van uw bestelling te vermelden en duidelijk uw klacht te specifiëren. Binnen de 7 dagen heb je antwoord. Zoals we reeds vermelden: klantentevredenheid is voor ons superbelangrijk ! We zullen er dan ook alles aan doen om jouw klacht op te lossen !
   
 2. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan de consument terecht bij SafeShops.be. Deze onafhankelijke organisatie zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het telefoonnummer 0476/99.29.40 of schriftelijk: Comité van Verzoening, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden. Info@SafeShops.be.
   
 3. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd.  Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.
   
 4. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Conumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl
   
 5. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

[1] In het geval van diensten

Inschrijven voor de nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van alle leuke nieuwtjes over de wereld van serres en moestuinen? Schrijf je dan vlug in!

Tuinserres.com

Tuinserres.com is een onderdeel van tuincentrum DEPREITERE bvba

Bedrijfsgegevens

Stalpaertstraat 2
B-8680 Koekelaere

T 051 58 92 23
E advies@tuinserres.com

BTW BE 0870.787.311

Openingsuren

Ma 13:00 - 18:30
Di 08:45 - 18:30
Wo 08:45 - 18:30
Do 08:45 - 18:30
Vr 08:45 - 18:30
Za 08:45 - 17:30
Zo Gesloten
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan absoluut geen persoonlijke gegevens op !